ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสิทธิ์ใช้โควตาเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
* เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560