รายงานการพิมพ์

รายงานการพิมพ์ประจำวันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2560

Friday, 08.04.2017, 02:38am

 

รายงานการพิมพ์ประจำวัน (ยอดที่ใช้ไป)

 
รายงานการพิมพ์สะสม (ยอดที่ใช้ไป)
 
 * โควตาเครื่องพิมพ์ส่วนกลาง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560